Tin tức game

Go86 [Event] Chúc mừng 20/10

[𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍] 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 20-10, 𝐴𝐷 𝑔𝑖𝑎̀ đ𝑒̂𝑚 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑁𝑃𝐻 𝐺𝑜86 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜𝑒̉,𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔.
🔛 nhập cuộc ngay show diễn nhận lộc nào…

⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Từ 15h ngày 20/10 ~ 22h ngày 20/10

🧸 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐞̣̂ :

🔝 Li.k.e s.ha.re bài viết
🔝 Cmt Hình ảnh selfie của chị em + t.a.g 5 bạn nha
🔝 Rủ thêm cả nhà cùng tham gia nào

🎁 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 :

🌦 khuyễn mãi 10k ~ 50k giành cho hầu hết chị em đàn bà nhập cuộc

💥 𝐋𝐮̛𝐮 𝐘́:

🍇 giả mạo, lợi dụng loại trực tiếp
🍇 chương trình đặc biệt dành cho các chị em
🍇 Quyết định chung cuộc thuộc về NPH

Bài viết liên quan

Back to top button
Close