Tin tức game

Go86 [Event] Đua top Bom 4

📕CHUỖI chương trình THÁNG 9
𝐁𝐎𝐌 𝟒 LÊN NGÔI – TRAO NGAY XẾ HỘP 🚘

⌛️ Thời Hạn : 00h ngày 01/09 đến 24h ngày 30/09

📝 Đối tượng tham gia : hàng loạt gamer tại Go86 . Club

⚜️ 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 :

🏆 𝐓𝐎𝐏 𝟏 = 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜 𝟏.𝟖𝐆 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐆𝐢𝐚́ 𝟖𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )
🥈 𝐓𝐎𝐏 𝟐 = 𝐁𝐌𝐖 𝐆𝟑𝟏𝟎𝐑 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )
🥉 𝐓𝐎𝐏 𝟑 = 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐁𝐑 𝟏𝟓𝟎 𝐀𝐁𝐒 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟖𝟔.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨)
🏅 𝐓𝐎𝐏 𝟒 = 𝐈𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟏 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐚𝐱 ( 𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝟑𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )

✝️ 𝑻𝑶𝑷 5 = 20.000.000 𝑮𝒐
✝️ 𝑻𝑶𝑷 6 = 10.000.000 𝑮𝒐
✝️ 𝑻𝑶𝑷 7 = 8.000.000 𝑮𝒐
✝️ 𝑻𝑶𝑷 8 = 6.000.000 𝑮𝒐
✝️ 𝑻𝑶𝑷 9 = 4.000.000 𝑮𝒐
🛒 𝑻𝑶𝑷 10 -> 20 = hai.000.000 𝑮𝒐

🚩NOTE : Sẽ có những phần quà dành cho những bạn nhanh tay xe bài vào nhiều nhóm nhất và để lại bình luận nhật ký hoạt động : tự dưng code 20 – 100 trao tặng thẳng vào hộp thư !

Bài viết liên quan

Back to top button
Close