Tin tức game

Go86 [Event] Đường đua Bom6 – Lái quái thú Ducati

[𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎]🚘 𝑲𝒉𝒐̛̉𝒊 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒖𝒐̂̃𝒊 𝑺𝒖̛̣ 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒈 11: Đ𝒖𝒂 𝑻𝒐𝒑 𝑩𝒐𝒎 6 – 𝑻𝒂̣̂𝒖 𝑵𝒈𝒂𝒚 𝑿𝒆̂́ 𝐃𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 500 𝒄𝒖̉ 🍰

⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Từ 00h ngày 2/11 đến 24h00 ngày 30/11

🍣 Đ𝐨̂́𝐢 𝐓𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐆𝐢𝐚: tất cả gamer tại Go86 Club

🎁𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠:

🥟 TOP 20 người chơi có số điểm VP cao nhất sẽ được giải thưởn.g tương ứng :

🔥 𝐓𝐎𝐏 𝟏 = 𝐃𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐆𝐢𝐚́ 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )
💥 𝐓𝐎𝐏 𝟐 = 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐒𝐇 𝟏𝟓𝟎𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐀𝐁𝐒 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐆𝐢𝐚́ 𝟏𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )
☄️ 𝐓𝐎𝐏 𝟑 = 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐄𝐱𝐜𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐂 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐆𝐢𝐚́ 𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )
🌟 𝐓𝐎𝐏 𝟒 = 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝟏𝟐 𝐏𝐑𝐎 𝐌𝐀𝐗 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟒𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )

🔛 𝑻𝑶𝑷 5 = 20.000.000 𝑮𝒐
🔛 𝑻𝑶𝑷 6 = 10.000.000 𝑮𝒐
🔛 𝑻𝑶𝑷 7 = 8.000.000 𝑮𝒐
🔛 𝑻𝑶𝑷 8 = 6.000.000 𝑮𝒐
🔛 𝑻𝑶𝑷 9 = 4.000.000 𝑮𝒐
❄️ 𝑻𝑶𝑷 10 -> 20 = hai.000.000 𝑮𝒐

💋 𝐂𝐡𝐮́ 𝐘́ :
✔️ 1 Vip Point = 1.000.000 Go ( Thắng hay thua đều được )

✔️ phần thưởng sẽ đc trao từ 3 -> 5 ngày kể từ khi kết thúc chương trình bằng hiện vật hoặc quy đổi ra Go.

✔️ Mọi hành vi ăn lận đều bị xử lý nghiêm.

✔️ Quyết định rút cuộc thuộc về NPH

✔️ Các trường hợp làm quen nick clone hoặc nhiều nick để cân cửa nhằm ăn gian điểm Vip Point nếu như bị phát hiện sẽ hủy kết quả sự kiện & khóa tài khoản vĩnh viễn.

Bài viết liên quan

Back to top button
Close