Tin tức game

Go86 [Event] Giải đố xóc xóc

[𝐆𝐈𝐀̉𝐈 Đ𝐎̂́ 𝐗𝐎́𝐂 𝐗𝐎́𝐂] 𝐵𝑜̣̂ 𝑚𝑜̂𝑛 𝑥𝑜́𝑐 𝑥𝑜́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣ 𝑔𝑖̀ 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑛ℎ𝑖̉ ?? 𝑇ℎ𝑢̛̉ 𝑥𝑒𝑚 𝑐𝑜́ 𝑎𝑖 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑏𝑜̣̂ 𝑚𝑜̂𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎….

⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Từ 9h ngày 21/10 ~> 22h00 ngày 21/10

💥 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐞̣̂ :

🍨 Lik.e s.ha.re nội dung này
🍨 Trả lời câu hỏi + t.a.g 5 bạn hay chơi
🍨 Vào xem đã chuẩn đáp án chưa nha

🎁 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 :

🥟 khuyễn mãi 50k dành cho bạn trả lời đúng nhanh nhất

🥟 20 code 10k ~ 20k cho các bạn tiếp theo

🌰 𝐋𝐮̛𝐮 𝐘́:

🥗 Đủ 100 li.ke sẽ trao giải
🥗 Cmt 1 lần không chỉnh sửa, thích nghi fb thật tham gia
🥗 Quyết định cuối cùng thuộc về NPH

▪️______▪️

🖥 𝑊𝑒𝑏 : 𝐖𝐞𝐛 . 𝐆𝐨𝟖𝟔 (.) 𝐂𝐥𝐮𝐛
📸 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑜𝑖𝑑 : 𝐆𝐨𝟖𝟔 . 𝐂𝐥𝐮𝐛
⌚️ 𝐼𝑂𝑆 : 𝐙𝐨𝐧𝟖𝟔 𝐭𝐚𝐧𝐤 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧

Bài viết liên quan

Back to top button
Close